Rozmiar: 15909 bajtów

- 081 -

1355, 17 VI, Wrocław (Wratislauia)

fer. guarta proxima post diem st. Viti

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że Michał z Krajkowa k. Wrocławia (Michael de Craicow) zapisał testamentem swojemu synowi Kunadowi (Cunadus) pół łana ziemi w Krajkowie k. Wrocławia (Craicow) wraz ze wszystkimi prawami i dochodami. Starosta zatwierdza to nadanie.

¦wiadkowie: Herman Peregrinii (Hermannus), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Heinko Hundisfelt, Hanko Warmuth, Franczko Radag, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwitz), Petzko de Richenbach, Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Budessin), Henryk de Sittin (Henricus), feudałowie, i Dithmarus de Meckebach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 1 b, nr 440 c.
Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. R 2652, s. 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów