Rozmiar: 15909 bajtów

- 084 -

1355, 28 VI, Brzeg (Brega)

in vigilia b. Apostolorum Petri et Pauli

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katharina ... Bregensis), stwierdza, że Apeczko de Wedraw (Apeczco) sprzedał Hankowi Czamborii z Krasnej Góry k. Niemczy (Hanko ... de Sunenberg) i jego spadkobiercom swoją wieś Bystrzycę k. Oławy (Bisteriz) za 140 grzywien wraz ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i powinnościami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schenko z Kruszyny k. Brzegu (Schonaw), Ulryk z Ziębic (Ulricus de Monstirberg), Jan Poduskonis (Johannes) i jego brat Heymannus, Jan z Lubina (Johannes de Lobin), Mikołaj z Nowego Kościoła k. Złotoryi (Nicolaus Newkirche) oraz Jakub (Jacobus), notariusz książęcy.


Kopia: łac., AA Wrocław, Liber Niger, s. 64 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów