Rozmiar: 15909 bajtów

- 087 -

1355, 1 VII

Kal. Julii

Agnieszka de Palow (Agnes), opatka klasztoru Św. Klary we Wrocławiu (Wratislauia), stwierdza, iż z jej polecenia i klarysek Mikołaj de Razowicz (Nicolaus), ich prokurator, sprzedał pod sołectwo za 36 grzywien Florianowi, niegdyś mieszkańcowi Czabegarte, oraz jego spadkobiercom 1 łan frankoński z folwarku (allodium) Krzeptów k. Wrocławia (Criptow). Z obowiązkiem świadczenia przez nabywcę i jego spadkobierców tytułem służby konnej 2 grzywien. Jeżeli nabywca nie będzie spełniał tego obowiązku, wówczas zobowiązany on jest płacić karę na rzecz w.w. klasztoru w wysokości 1 grzywny za każdy rok. Ponadto sołtys i jego spadkobiercy mają prawo wypasu 125 sztuk owiec w dobrach Krzeptów oraz obowiązek uiszczania opłaty w wysokości 1/3 dochodów z sądownictwa.

Świadkowie: Jeszko (Jescho), dziekan katedry Św. Jana we Wrocławiu (Wratislauia), Andrzej (Andreas), prezbiter zwany Linde, Cunadus Koscohyn, Cunadus, młynarz, i Ryszard (Rychardus), piekarz, mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 221.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów