Rozmiar: 15909 bajtów

- 089 -

1355, 2 VII, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Processi et Martiniani martirum

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Wawrzyniec zwany Hartlib (Laurencius), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał za 50 grzywien Henlinowi z Głogowa (Henlinus de Glogouia), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom piątą część swych dóbr w Partynicach k. Wrocławia (Patinicz) z prawem alienacji, wolne od obciążeń na podstawie dokumentu Jana Luksemburskiego (Johannes Boemie rex) zatwierdzonego przez cesarza Karola IV (Karolus Imperator et Boemie rex). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko de Schellindorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Mikołaj z Trzebnicy (Nicolaus de Trebenicz), Peczko de Richinbach i Henryk de Sythin (Henricus), feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, Sygn. 2 A, s. 255.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 937.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów