Rozmiar: 15909 bajtów

- 090 -

1355, 2 VII Wrocław (Wratislauia)

in die st. Processi et Martiniani martirum

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Agnieszka zwana Czudemarmi (Agnes) oraz jej synowie Franczko i Jan (Johannes) za zgodą córek w.w. Agnieszki sprzedali za 50 grzywien piątą część dóbr w Partynicach k. Wrocławia (Patenicz) Henlinowi z Głogowa (Henlinus de Glogouia), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji, wolne od wszelkich powinności na podstawie dokumentu Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes Boemie rex), zatwierdzonego przez cesarza Karola IV (Karolus). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko de Schellndorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Heinricus de Molnsdorf), Mikołaj z Trzebnicy (Nycolaus de Trebnicz), Peczko de Richinbach i Henryk de Syttyn (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz. księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 255.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów