Rozmiar: 15909 bajtów

- 093 -

1355, 13 VII Złotoryja (Goltberg)

in die st. Margarethe

Jerko, burmistrz, i rajcy miasta Złotoryi (Goltberg); Henryk Rudolfi (Henricus), Jan z Olszanki k. Brzegu (Johannes de Alczenow), Andrzej Rusticus (Andreas) i Franczko Agnetis, za zgodą Wacława I, księcia Śląska i pana Legnicy (Wenczeslaus ... dux Silesiae et dominus Legnicensis), sprzedali Mikołajowi Baranowi (Nycolaus), altarzyście kościoła katedralnego Św. Jana we Wrocławiu (Wratislauia), 4 grzywny rocznego czynszu za 40 grzywien.

Pieczęć miasta Złotoryi.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. GG 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów