Rozmiar: 15909 bajtów

- 096 -

1355, 15 VII

in die divisionis Apostolorum

Rajcy miasta Wrocławia sprzedają Jucie (Jutta), siostrze zmarłego Gunczelina z Suszki k. Ząbkowic Śl. (Gunczelinus de Durrendorf), 6 grzywien rocznego czynszu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów