Rozmiar: 15909 bajtów

- 095 -

1355, 15 VII

fer. 4-ta post Margarethe

Michał de Cracaw (Michael) i jego żona Anna oraz ich synowie: Mikołaj (Nicolaus), Stefan (Stephanus) i Wawrzyniec (Laurencius), sprzedali 1/2 grzywny rocznego czynszu Piotrowi Beyer (Petrus) i Janowi Budissin (Johannes).

Świadkowie: Jeszko Smolcz (Jesco), Henryk Molndorff (Henricus), Hanco Warmuth, Mikołaj Raselwiz (Nicolaus), Mikołaj Strachwiz (Nicolaus).


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 490.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów