Rozmiar: 15909 bajtów

- 099 -

1355, 18 VII

Jakub, syn Augustyna, protonotariusz i audytor biskupa Przecława z Pogorzeli, otrzymał od papieża Innocentego VI prałaturę w Rogoźnicy k. Świdnicy (Gross Rossen).

Wzmianka: Z.f.G. Schl., t. XXV, s. 289-290, przyp. 7, s. 290.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów