Rozmiar: 15909 bajtów

- 100 -

1355, 18 VII, Wrocław (Wratislauia)

XV Kal. Augusti

Andrzej (Andreas), kantor i oficjał wrocławski (Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności Hanko, sołtys z Przylesia k. Brzegu (Conradiswalde), sprzedał za zgodą starosty wrocławskiego Konrada (Conradus), Kunczkona de Falkinhayn (Cunczco) i Merbota de Hugewicz (Merbothanus) Piotrowi Isinbarth (Petrus) czynsz z Przylesia k. Brzegu (Conradiswalde) w wysokości 1 małdrata potrójnego zboża, mianowicie pszenicy, jęczmienia i owsa, oraz 1/2 grzywny czynszu.

Świadkowie: Mikołaj de Schellndorf (Nicolaus), kanonik, Jan (Johannes), rektor szkoły kościoła Św. Krzyża, Jerzy z Ząbkowic Śl. (Georgius de Frankinsteyn) oraz Stanisław z Bytomia (Stanislaus de Buthum), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1355, 18 VII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów