Rozmiar: 15909 bajtów

- 101 -

1355, 19 VII, Złotoryja (Goltberg)

XIV Kal. Augusti

Godinus Conradi z Gubina, kleryk diecezji miśnieńskiej (Mysnensis), w obecności świadków oraz Jerka, burmistrza Złotoryi (Jerko ... Goltberg), rajców: Andrzeja Rusticus (Andreas), Henryka Rudolfi (Henricus), Jana Alczenow (Johannes) i rzemieślników: Renczka (Renczko), Mikołaja (Nycolaus), Garharda (Gerhart), Mikołaja Gesinberg (Nycolaus), Henryka Cube (Henricus), Hertelina (Hertelinus) i Hermana (Hermmanus) stwierdza, że Franczko Agnetis, mieszczanin i radny złotoryjski (Goltbergensis), został upoważniony do sprzedaży 4 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Złotoryi Mikołajowi Baranowi (Nycolaus Baran), altarzyście katedry wrocławskiej (Wratislavia).

Świadkowie: Jan, komendator w Złotoryi (Johannes) de Bosscowicz, proboszcz kościoła w Albivilla.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. GG 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów