Rozmiar: 15909 bajtów

- 102 -

1355, 21 VII

XII Kal. Augusti

Andrzej (Andreas), kantor i oficjał wrocławski (Wratislauia), stwierdza, że Franczko Agnetis (Franczco), mieszczanin złotoryjski (Goltbergensis), za zgodą Jerka (Jerko), burmistrza, oraz rajców złotoryjskich, mianowicie: Andrzeja Rustici (Andreas), Henryka Rudolphi (Henricus), Jana Alczenaw (Johannes) i starszych cechów: Renczka (Renczko), Mikołaja (Nicolaus), Gerhana (Gerhart) Mikołaja Greyfinberg (Nicolaus), Henryka Cube (Henricus), Hertelinusa (Hertelinus) i Hermana (Hermannus) oraz Wacława I, księcia Śląska i pana Legnicy (Wenceslaus dux Slezie et dominus Legniczensis), sprzedał Mikołajowi Baranowi (Nicolaus Baran) 4 grzywny rocznego czynszu z dochodów miasta Złotoryi (Goltbergk) ze wszystkimi prawami i obciążeniami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż pod karą ekskomuniki.

Świadkowie: Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus von Lewenberg), duchowny, Henryk Wogschitz, mieszczanin wrocławski, oraz Jerzy z Ząbkowic Śl. (Georgius von Frankenstein) i Stanisław von Stuchne (Stanislaus), notariusze publiczni.


Kopia: łac., AA Wrocław, Liber Niger, s. 268.
Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 132 a, Dep. Goldberg, nr 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów