Rozmiar: 15909 bajtów

- 106 -

1355, 29 VII, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post b. Jacobi Apostoli

Konrad de Falkinhayn (Cunadus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj de Reynsberg (Nicolaus) sprzedał Popponowi de Hugewicz (Popponus), rycerzowi, oraz jego spadkobiercom swoje dobra w Brzegu Dolnym k. Wołowa (Brsega inaczej zwane Wrasden) ze wszystkimi przynależnościami, w tym z młynem i prawem połowu ryb w jego pobliżu, a także las położony z drugiej strony młyna, zwany popularnie Erlewald, wolne od wszelkich obciążeń, na prawach feudalnych.

Świadkowie: Volframus de Kenicz, Nicko de Rydeburg, rycerze, Peczko Brambir, Herman Burggravius (Hermannus), Klaus Wende (Ciaus), Jan Tuthe (Johannes) i Dythmarus de Meckebach.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 20v.
Regest: E. von Haugwitz, Die Geschichte der Familie von Haugwitz, t. II, Leipzig 1910, s. 169, nr 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów