Rozmiar: 15909 bajtów

- 107 -

1355, 31 VII

an deme nesten Vrythage noch Jacobi

Heicze Fruarcze, sędzia, oraz ławnicy miasta Wrocławia (Bressiow), mianowicie: Piotr von Richinbach (Petir), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Niclose von Lemberg), Jakub z Opola (Jacob von Opul), Hensil z Nysy (Nysse), Mikołaj z Krakowa (Nickiln von Crakow), Rudigir Steikeler, Peczen Beyir, Paweł Vleyschoer, Henlin z Głogowa (Glogaw), Arnold Vusil i Hankin Grybian, stwierdzają, że Heze Rewsinne i jej syn Piotr (Petir) sprzedali swoje mienie złotnikowi Maciejowi (Mathias).

Oryg.: niem., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1355, 31 VII.
Druk: Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des XIV u. XV Jahrhunderts. Vom Mittelalter zur Reformation, t. IX, 1, Berlin 1935, s. 104.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów