Rozmiar: 15909 bajtów

- 108 -

1355, 15 VIII Żagań (Sagin)

an unser liben Frawin vorczeweye

Dyterich, opat klasztoru Kanoników Regularnych pod wezwaniem NMarii Panny w Żaganiu (Sagin), oraz Konrad (Conrad), przeor tegoż klasztoru, stwierdzają, że Mikołaj Heydir (Nicolaus) za zgodą swych synów Hannose i Piotra (Petir) oraz żony nadał wystawcom 15 prętów ziemi w Starej Koperni k. Żagania (Kuppir). Wystawcy zobowiązują się do odprawiania codziennej mszy za zbawienie duszy nadawcy, jego żony, ojca Konrada Heydirs (Conradus), sołtysa w Petirsdorff i matki Matyldy (Mechtildin) przy ołtarzu św. Katarzyny w kościele klasztornym, dawać pożywienie rano i wieczorem 3 biednym osobom, wpisać jego i jego Żonę do nekrologu klasztornego, a po śmierci nadawcy odmawiać w czasie mszy za zbawienie jego duszy i jego żony przy w.w. ołtarzu modlitwę zwaną po łacinie „collecta".

Świadkowie: Arnold (Arnolt), burmistrz, Kune von Weychow, Kune Gletczer, Tomasz Lutken (Thomas), Piotr Benen (Petir), rajcy, Hannus Ludke, Hanus Setteler, Marcin (Mertin), Hancko Hesse.


Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 289, s. 95.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów