Rozmiar: 15909 bajtów

- 110 -

1355, 18 VIII, Wrocław (Wratislauia)

indictione VIII, die XVIII mensis Augusti

Jan Sauion (Johannes), notariusz cesarski, oraz Marcin de Gorka (Martinus), kleryk poznański (Poznaniensis) oraz notariusz publiczny, w obecności n.w. świadków stwierdzają, że Rajmund de Caucina (Raymundus) działający w imieniu Arnolda de Caucina (Arnoldus), scholastyka kościoła krakowskiego, legata i nuncjusza papieskiego w Polsce i na Węgrzech (Polonia et Ungaria), otrzymał od Przecława, biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis), kwotę 620 grzywien tytułem świętopietrza.

Świadkowie: Conhco, dziekan głogowski (Glogouiensis), Mikołaj, archidiakon legnicki (Nicolaus ... Legnicensis), Andrzej (Andreas), kustosz katedry wrocławskiej (Wratislauia), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Beldonus - kanonicy, i Mikołaj Ryk (Nicolaus), wikariusz w katedrze wrocławskiej (Wratislauia).

Fragment pieczęci.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1355, 18 VIII, Wrocław.
Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 107, s. 148a


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów