Rozmiar: 15909 bajtów

- 111 -

1355, 21 VIII Praga (Praga)

XII Kal. Septembris

Karol IV, cesarz (Karolus imperator et rex), potwierdza i odnawia Leonowi, magistrowi szpitala Św. Franciszka w Pradze ze zgromadzenia krzyżowców z gwiazdą (Leonus ... Pragensis), przywileje dotyczące tegoż zgromadzenia nadane przez jego poprzedników, które odnoszą się m. in. do szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislavia).

Świadkowie: Bolko II świdnicki (Bolco Suidnicensis), Bolko II, senior książę opolski (Bolco senior Opoliensis), Konrad I, książę oleśnicki (Conradus ... Olsnicensis), Bolko, książę niemodliński (Bolco Falkenbergensis), Przemko, książę cieszyński (Primco Teschinensis).


Regest: RBM, VI, 1, s. 54-55, nr 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów