Rozmiar: 15909 bajtów

- 116 -

1355, 26 VIII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem st. Bartholomei Apostoli

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Małgorzata, wdowa po Peczku z Przerzeczyna Zdroju k. Dzierżoniowa (Margaretha relicta Peczconis de Dirschdorf), sprzedała rycerzowi Janowi de Reste (Johannes) i jego spadkobiercom 4 łany oczynszowane i karczmę w Piotrowicach Polskich k. Ząbkowic Śl. (Petrikow) ze wszystkimi korzyściami i prawami, jakie niegdyś posiadał ów Peczko, nadając te dobra swej żonie Małgorzacie jako oprawę wdowią (dothalicium). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko de Schelndorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Peczko de Richinbach, Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Budissin), Hanko Plankin i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Ditmarus de Meckebach, kanonik wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 250.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 956.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów