Rozmiar: 15909 bajtów

- 118 -

1355, 2 IX Litomierzyce (Luthomericz)

an dem nechsten Mitwoche nach st. Egidientag, unser reich in dem X und dez keisertums in dem ersten iare

Karol IV, cesarz (Karl Romischer Keyser und Kunig czu Behem), nadaje przywileje mieszkańcom, m. in. Zgorzelca (Gorlicz) i Lubania (Luban), i zobowiązuje ich do konserwacji dróg i fos na ich terenie oraz nakazuje Tyme von Koldicz, staroście w Budziszynie (Budissin), aby od każdego z tych miast pobrał 5 kóp groszy na ten cel.

Druk: Lausitzisches Magazin, Görlitz 1776, s. 114.
Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 62, nr 109.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów