Rozmiar: 15909 bajtów

- 120 -

1355, 9 IX, Wrocław (Wratislauia)

V Id. Septembris

Jan de Lindenow (Johannes), kanonik Św. Idziego we Wrocławiu i oficjał wrocławski, stwierdza że w jego obecności stawili się z jednej strony przeor i zakonnicy klasztoru Krzyżowców Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia), a z drugiej Jan Slatnik (Johannes) i Jan Ulrici (Johannes), mieszczanie legniccy (Legniczenses), w celu rozstrzygnięcia sporu o obowiązek konserwacji młynówki. Po wysłuchaniu świadków przedstawionych przez drugą stronę w sporze wystawca postanawia, iż nie jest ona zobowiązana do owej konserwacji.

Świadkowie: magister Jan z Lubnowa k. Ząbkowic Śl. (Johannes de Lybenow), magister Jan de Grudencz (Johannes), magister Henryk Saboy, doradcy, oraz Jan Modlici (Johannes) i Jerzy z Ząbkowic Śl. (Gregorius), notariusze publiczni.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 179.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów