Rozmiar: 15909 bajtów

- 123 -

1355, 17 IX, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. V-ta post diem Exaltacionis st. Crucis

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Albert zwany Hose (Albertus), rycerz, jego żona Katarzyna (Katherina) i ich syn Henryk (Henricus), prezbiter, sprzedali za 306 grzywien Pawłowi, sołtysowi z Szarocina k. Kamiennej Góry (Phaffindorf), i Mikołajowi, sołtysowi z Noua villa, oraz ich spadkobiercom wieś Laskowice Legnickie k. Legnicy (Jestindorf) z przynależnościami: młynem i placem pod budowę drugiego młyna ze wszystkimi dochodami, z niższym sądownictwem, z prawem połowu ryb po obu brzegach płynącej tam rzeki i innymi prawami, w tym z prawem alienacji oraz obowiązkiem służby konnej. Ponadto 1/4 dochodów z prawa patronatu nad kościołem w Szczepanowie k. Środy Śl. (Steffansdorf). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Werner de Panwicz (Wernherus), Pasko Rymbab (Pasco), Henryk de Kalow (Henricus), Herman Purgravius (Hermanus), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus de Strachwicz), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Budesin) i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 253.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 394; tamże, sygn. C 24,4, s. 2701.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów