Rozmiar: 15909 bajtów

- 125 -

1355, 21 IX, Praga (Praga)

an st. Mathes tage des h. czwelfboten unser reiche in deme X iore des keisertumis in deme ersten

Karol IV, cesarz (Karolus, imperator et rex), potwierdza burmistrzowi, radzie i społeczności miasta Zgorzelca (Goerlicz) korzystanie z lasu, który nazywa się Prebuswald, położonego w pobliżu Zgorzelca, zgodnie z dokumentem Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johan ... Konig czu Behemen)

Regest: RBM, VI, 1, s. 66, nr 118.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów