Rozmiar: 15909 bajtów

- 126 -

1355, 21 IX Trzebnica (Trebnicz)

in die b. Mathei apostoli et ewangeliste

Agnieszka, opatka klasztoru trzebnickiego (Agnes ... Trebniczensis), oraz jej siostra Katarzyna, zakonnica w tymże klasztorze (Katherina), ustanowiły Konrada I, księcia Śląska i pana Oleśnicy, swojego szwagra (Conradus dux Slezie et dominus Olsniczensis), swoim pełnomocnikiem w obecności cesarza Karola IV (Karolus imperator ... et Boemie rex) w sprawach dotyczących posiadłości w Koźlu (Cozla), Bytomiu (Bythum), Pyskowicach (Pysinkreczim), Toszku (Tost), Gliwicach (Gliwicz) i Sławięcicach (Slawenczicz).

Świadkowie: Jan Conopacz (Johannes), kanonik lubuski (Lubuzensis), Henryk, proboszcz w Domaniowie k. Oławy (Henricus ... in Domaskirche), Filip (Phillippus), przeor, i Jan (Johannes), piwniczny w klasztorze trzebnickim.


Druk: Lehns u. Besitzurk., t. II, s. 421-422, nr 7.
Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 213-215.
Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 66, nr 119.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów