Rozmiar: 15909 bajtów

- 128 -

1355, 24 IX Wrocław (Wratislavia)

VIII Kal. Octobris

Mikołaj Petri z Bolesławca (Nicolaus ... Boleslauia), kleryk wrocławski (Wratislauiensis), i Szymon (Symon), syn nieżyjącego Mikołaja de Sabelenicz (Nicolaus),. kleryk miśnieński (Misnensis), notariusze publiczni, stwierdzają, że Piotr de Luna (Petrus), prepozyt, Jan de Sedlecz (Johannes), Andrzej de Roslawicz (Andreas), kantor, Mikołaj de Panwicz (Nicholaus), kustosz, oraz cała kapituła wrocławska (Wratislaviensis) oświadczyli, że cesarz Karol IV (Karolus imperator) oddał Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Preczlaus ... Wratislauiensis) w lenno miasto Grodków wraz z okręgiem (Grotkow), na dowód czego przytaczają dokumenty: z r. 1344, 29 XI (por. Regesty Śląskie, pod red. W. Korty, t.1, Wrocław 1975, nr 236), oraz dokument z r. 1342, l VII (por. R. z. Schl. Gesch., nr 6877).

Świadkowie: Kunczko ze Skałki k. Wrocławia (Cunczko de Schalkaw), dziekan, Mikołaj de Schellndorf (Nicolaus de Schelndorf), kantor głogowski (Glogoviensis), Mikołaj z Pakosławic k. Nysy (Nicolaus de Petwinsdorff), archidiakon legnicki (Legniczensis), Marcin Auscacz (Martinus), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek), Konrad de Hoenstette (Conradus), Dytmarus de Mekembach, Beldonus z Prószkowa k. Opola (Pruska), Jakub Augustini (Jacobus), kanonicy kościoła wrocławskiego, oraz Jan Complati (Johannes), notariusz kapitulny.


Transumpt: łac., AA Wrocław, sygn. DD 39.
Druk: Lehns u. Besitzurk., t. II, s. 217-218, nr 24.
Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 4, s. 8-10.
Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 67, nr 121.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów