Rozmiar: 15909 bajtów

- 133 -

1355, 2 X Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. sexta post diem st. Michaelis Archangeli

Konrad de Falkynhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Hanko Balneri oraz jego córki Jadwiga (Hedwigis) i Guta sprzedali za 43 grzywny Piotrowi zwanemu Nigri (Petrus dictus Nigri), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 2 łany oczynszowane we wsi Węgry k. Strzelina (Wangir) ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji, patronatu, dochodami i częścią sołectwa, wolne od wszelkich powinności, tak jak było to ustalone w dokumencie Bolesława III i Henryka VI, pana Wrocławia (Boleslaus et Henricus filiorum olim magnifici principis, ducis Henrici domini Wratislauiensis), na prawach feudalnych, tak jak ustala to dokument cesarza Karola IV (Karolus Romanorum et Boemie rex) odnośnie do wszystkich dóbr należących do w.w. Piotra (Peczko). Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Henslinus de Schellindorf, Wernherus de Panwicz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnschdorf), Hanko Persk, Paweł Dumelosi, Mikołaj de Craina (Nycolaus), Henryk de Sittin (Henricus), Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 226-227.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów