Rozmiar: 15909 bajtów

- 134 -

1355, 3 X, Praga (Praga)

Sabbato post diem st. Wenceslai

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Cunradus Olsnicensis), Kazimierz I, książę Śląska i pan Cieszyna (Kazimirus Teschinensis), z jednej strony, Bolko, książę Śląska i pan Niemodlina (Bolko ... Falkembergensis), Bolko III, książę Śląska i pan Opola (Bolko ... Opoliensis) oraz Jan I, książę Śląska i pan Oświęcimia (Johannes ... Osweczinensis) z drugiej, stwierdzają, że Karol IV, cesarz (Karolus imperator), ma pełną władzę w księstwach bytomskim (Bytumiensis) i kozielskim (Coslensis), które po śmierci księcia tych ziem należą do króla i Korony Czeskiej (Boemia) i które zostały im nadane w lenno.

Druk: Lehns u. Besilzurk., t. II, s. 422-423, nr 8.
Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 77, nr 137.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów