Rozmiar: 15909 bajtów

- 135 -

1355, 4 X, Praga (Praga)

IV Non. Octobris

Karol IV, cesarz i król czeski (Karolus quartus Romanorum Imperator et Boemie rex), rozstrzyga spór między księciem Konradem I oleśnickim i Kazimierzem I cieszyńskim (Conradus Olsniczensis et Kazimirus Tessinensis) z jednej strony, a Bolkiem III opolskim, Bolkiem niemodlińskim, Albertem strzeleckim i Janem I, oświęcimskim (Bolko Opuliensis, Bolko Falkinbergensis, Albertus Streliczensis et Johannes Ossveczinensis) z drugiej strony, o księstwa: kozielskie (Cozlensis) i bytomskie (Bithumiensis) oraz ziemie: toszecką i pyskowicką (Tost et Peyskenkreczim) na korzyść książąt Konrada I oleśnickiego oraz Kazimierza I cieszyńskiego.

Świadkowie: Rudolf senior, książę saski i arcymarszałek cesarski (Rudolphus senior, Saxonie dux, Romani imperii archimarscallus), Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis archiepiscopus), Fryderyk, biskup ratysboński (Fridricus Ratisbonensis), Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus Wratislayiensis), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Rudolf junior, książę saski (Rudolphus iunior Saxonie), Mikołaj Mały, książę ziębicki (Nicolaus Munsterbergensis), oraz Burcardus, burgrabia magdeburski (Burcardus, burggravius Magdeburgensis).


Druk: Lehns u. Besitzurk., t. II, s. 423-424, nr 9.
Ekscerpt: RBM, VI, l, s. 80, nr 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów