Rozmiar: 15909 bajtów

- 137 -

1355, 5 X, Praga (Praga)

indicione octaua, III Non. Octobris. Regnorum nostrorum anno decimo imperii vero primo

Karol IV, cesarz (Karolus quartus ... Romanorum Imperator et Bohemie rex), zatwierdza dokument Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes quondam Bohemie et Poloniae rex ac Luczilburgensis comes), odnośnie do nadania mu w lenno przez Bolka, księcia niemodlińskiego (Bolko Falkenbergensis), Bolka III, księcia opolskiego (Bolko ... in Oppil), Alberta, księcia strzeleckiego (Albertus de Strelicz), swoich księstw z r. 1327 - 5 IV, Wrocław (Wratislauia).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 8, s. 232v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów