Rozmiar: 15909 bajtów

- 141 -

1355, 6 X

fer. tercia in octava st. Michaelis

Jan, (Johannes), piwniczny klasztoru trzebnickiego (Trebnicensis), w imieniu klasztoru oraz Henczko zwany Stos oddali sprawę rozstrzygnięcia sporu dotyczącego granic posiadłości Sasicz bratu Wojciechowi (Wocesonus).

Świadkowie: Jan (Johannes), zastępca piwnicznego, zarządca winnic, Paweł (Paulus), zarządca dworu (curia) w Księginicach k. Trzebnicy (Knegnicz), Jan (Johannes), sołtys we wsi Węgrzynów k. Trzebnicy (Vangsuow), Clasco Sanctuarius, Stefan de Czitlauicz (Stephanus), Piotr zwany Mandala (Petrus), Paweł, sołtys w Sessicz (Paulus), Henryk (Henricus), kolon, Herman (Hermanus), wójt w Trzebnicy (Trebnicz), Wojciech zwany Nosco (Voyckonus), Staszko (Stasco), jego zięć, Qualiconus, pieczęciarz.

Pieczęć Hermana sędziego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 209.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów