Rozmiar: 15909 bajtów

- 138 -

1355, 6 X, Praga (Praga)

II Non. Octobris, indiccione VIII. Regnorum nostrorum anno X imperii vero primo

Karol IV, cesarz, potwierdza komendatorowi joannitów pod wezwaniem NMarii Panny w Kłodzku prawo do dziesięcin z folwarku Choritowe (CSRS) nadane im przez poprzedników cesarza, królów Wacława III i Jana Luksemburskiego w r. 1291 - l VIII i 1319 - 5 VII (por. Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., t. I, s. 24 i 39).

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis), Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus Wratislaviensis), Jan, biskup Argentinensis (Johannes), Fryderyk, biskup ratysboński (Fridericus Ratisbonensi), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Teodoryk, biskup Mindensis (Theodericus), Henryk, biskup lubuski (Heinricus Lubucensis), Rudolf młodszy, książę Saksonii (Rudolfus Junior Saxonie), Mikołaj Mały, książę ziębicki (Nycolaus Munsterbergensis), Bolko, książę niemodlióski (Bolko Falkembergensis), Konrad I, książę oleśnicki (Cunracus Olsnicensis), Bolko III, książę opolski (Bolko Opoliensis), Kazimierz I, książę cieszyński (Kazimirus Theschinensis), Jan I, książę oświęcimski (Johannes Osweczinensis), Burkgardus, komes Magdeburga (Magdeburgensis), Henryk, komes de Swarczburg (Heinricus), Ulryk, komes de Helffenstein (Vlricus), Albert, komes de Anhalt (Albertus).


Regest: RBM, VI, 1, s. 84, nr 145.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów