Rozmiar: 15909 bajtów

- 144 -

1355, 10 X, Wrocław

decima die mensis Octobris

Jan (Johannes), opat premonstratensów we Wrocławiu, potwierdza dokument Tomasza, biskupa tytularnego Sarepty (Thomas Sareptensis), dla Wilhelma (Wilhelmus), opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu w Polsce (Wratislavia in Polonia) z 17 XII 1353 r. (por. Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, s. 336, nr 953).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep 67, nr 351.

Data roczna powinna być 1354.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów