Rozmiar: 15909 bajtów

- 146 -

1355, 20 X, Wrocław (Wratislauia)

proxima f er. tercia post diem st. Galii

Konrad de Falkenhain (Cunadus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Froczko de Ockirschicz nadał swej żonie Elżbiecie (Elizabecht) pół łana ziemi w Ockirschicz k. Wrocławia (Wratislauiensis) jako oprawę wdowią (dotalicium). W.w. Elżbieta ustanawia swymi opiekunami swych braci Marka (Marko) i Niczka (Niczko). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henczelinus de Schellindorf, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Paweł Dumloze (Paulus), Henryk de Zetin (Henricus), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henryk Calow (Henricus), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Mollensdorf) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 283.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów