Rozmiar: 15909 bajtów

- 148 -

1355, 21 X, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem bt. Luce Ewangeliste

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus), stwierdza, że w jego obecności Tammo Schnolski sprzedał za 30 grzywien Hankowi z Sienic k. Dzierżoniowa (Hanko de Zenicz) i jego spadkobiercom 3 i pół łana oczynszowanego we wsi Piersno k. Środy Śl. (Pirschin) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami, obciążeniami i prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czeczow, Wernherus de Panowicz, Henryk de Kalow (Henricus), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Pascho Rimbabe, Mikołaj z Nysy (Nicolaus de Nysa), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Henryk de Sittin (Henricus) i Hanko Plankin - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckibach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 246.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów