Rozmiar: 15909 bajtów

- 149 -

1355, 23 X

fer. VI post Lucae

Tammo Schirowskii nadaje Hankowi z Sienic k. Dzierżoniowa (Hanco de Senicz) 3 łany ziemi, w tym 1/8 oczynszowanych, na prawach feudalnych wraz z obciążeniami, wolne od powinności na rzecz króla.

Świadkowie: Schibchinus de Czeczow, rycerz, Wernherus de Panwicz, Henryk Calow, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Pasco Rymbabe, Mikołaj z Nysy (Nicolaus de Nissa), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwitz), Henryk de Syttin, Hanco Planken i Dytmarus.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 993.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów