Rozmiar: 15909 bajtów

- 152 -

1355, 4 XI Lubin (Lubbin)

fer. sexta post festum omnium sanctorum

Ludwik I, książę Śląska, pan Legnicy i Lubina (Ludowicus dux Slesiae et dominus Legniczensis et in Lobbin), nadaje ufundowanemu przez siebie kościołowi parafialnemu w Furstinhayn oraz przewidywanemu na stanowisku proboszcza jego kapelanowi Piotrowi Institoris z Lubina (Petrus ... de Lubbin) 2 wolne łany ziemi leżące po drugiej stronie tejże wsi oraz 2 grzywny dochodu z dwóch łanów leżących naprzeciw parvum Crechan przy końcu wsi, rezerwując sobie i następcom inne dochody z tych dwóch łanów.

Świadkowie: Henryk, proboszcz w Lubinie (Henricus ... in Lubbin), Henryk de Rechinberg (Henricus), Piotr z Lwówka (Petrus de Lemberg), Krystian z Żar (Kristanus de Zar), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Paweł, proboszcz w Kunicach k. Legnicy (Paulus ... in Cunicz), Jan de Nassaw (Johannes), qui presentes in commisso.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep 116, nr 101.

Data roczna mylna, dokument transumowany musi być wcześniejszy niż dokument transumujący.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów