Rozmiar: 15909 bajtów

- 155 -

1355, 4 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. sexta post diem omnium sanctorum

Konrad de Valkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Konrad (Conradus) i Jan (Johannes) bracia zwani de Rensburg sprzedali za 40 grzywien Thilonowi zwanemu Pomyr (Thilo) i Hankowi Senicz (Hanko), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), i ich spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Kręsku k. Wołowa (Crancz) i Wałach k. Wołowa (Richinwalde) ze wszystkimi przynależnościami i prawami z zastrzeżeniem, iż jeśli ów czynsz nie będzie płacony w terminie, wówczas nabywcy mogą w.w. dobra wziąć w zastaw. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Arnold de Pak (Arnoldus), Schibechinus de Czeczow, Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk Calow (Henricus), Hanko Budessin, Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 238-239.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów