Rozmiar: 15909 bajtów

- 159 -

1355, 12 XI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Martini cofessoris

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Heinko z Psiego Pola k. Wrocławia (Hundisfeld) oraz jego żona Klara (Clara) sprzedali za 32 grzywny Katarzynie zwanej Moldelinne (Katherina) i jej synowi Janowi (Johannes) i ich spadkobiercom roczny czynsz w wysokości 4 grzywien rocznie ze swych dóbr w Swojcu k. Wrocławia (Swoycz), z łanów folwarcznych i oczynszowanych ze wszystkimi prawami i obciążeniami. Jeśli ów czynsz nie będzie uiszczany, wówczas nabywcy mają prawo wziąć owe dobra w zastaw. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wernherus de Panewicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Pasko Rynbabe, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Mikołaj Strachwicz (Nicolaus), Hanko Budesin, Hanko Blanken - feudałowie, oraz Dythmarus, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 239.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów