Rozmiar: 15909 bajtów

- 161 -

1355, 16 XI Wrocław

XVI Kal. Decembris

Jan (Johannes), dziekan, Andrzej (Andreas), kantor, Mikołaj (Nicolaus), kustosz, i cała kapituła kościoła wrocławskiego (Wratislaviensis) podaje do wiadomości, że za zgodą biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus ... Wratislaviensis) sprzedany został folwark Kozanów k. Wrocławia (Coznow) mieszczaninowi wrocławskiemu Mikołajowi zwanemu Steinkeler (Nicolaus) za 200 grzywien. Mikołaj Steinkeler winien płacić tytułem dziesięcin polowych 6 grzywien, a proboszczowi kościoła Sw. Mikołaja we Wrocławiu (prope Wratislauiam) 8 miar zboża (4 żyta i 4 owsa) tytułem daniny zwanej kalendarium dopóki ta miejscowość nie zostanie lokowana na prawie niemieckim.

Świadkowie: Cunczko ze Skałki k. Wrocławia (Schalkow), Konrad de Kowfungin (Conradus), Konrad de Hohenstete (Conradus), Otton z Brna (Otto de Bruna), Mikołaj de Schellindorph (Nicolaus), Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Dythmarus de Mekinbach, Jan z Lubeki (Johannes de Lubek), Beldo z Prószkowa k. Opola (Proskow) i Jan (Johannes), notariusz, qui presentia habuit in commisso.

Dwie pieczęcie: biskupa Przecława i kapituły wrocławskiej.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów