Rozmiar: 15909 bajtów

- 164 -

1355, 18 XI Wrocław (Wratislauia)

in vigilia st. Elizabeth vidue

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Piotr zwany Bavarus (Petrus) nadał testamentem swej żonie Małgorzacie (Margaretha) 1/3 dochodów z wszelkich swoich dóbr ruchomych i nieruchomych oraz czynszów, jakie posiadał w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis). W.w. Małgorzata zaś darowiznę tę nadała testamentem swym braciom, a jednocześnie opiekunom: Rankowi (Hanco) i Dominikowi Dominici (Dominicus). Wystawca zatwierdza te nadania.

Świadkowie: Wernherus de Panowicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk de Calaw (Henricus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Paszko Rymbabe (Paschco), Pesko de Richenbach (Pesco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachowiz), Jan Blanken (Johannes) i Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, syg, 2 A, s. 245.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów