Rozmiar: 15909 bajtów

- 169 -

1355, 25 XI Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem st. Elizabeth vidue

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności oraz sędziów i assesorów sądu gajonego we Wrocławiu (Wratislauia), mianowicie: Wernera de Panwicz (Wernherusi), Henryka de Kalow (Henricus), Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Paska de Rymbabe (Pasco), Hermana Purgravi (Hermannus), Peczka de Richinbach (Peczko), Mikołaja ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) i Hanka Blankin (Hanko), któremu na tym posiedzeniu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaschwicz), Peczko z Pszenna k. Świdnicy (Waczinrod), Maciej Stillvoit (Mathias) i Adam z Pszenna k. Świdnicy (Waczinrode) w związku ze spaleniem dokumentu złożyli przysięgę, iż dobra w.w. Peczka w Królikowicach k. Wrocławia (Crolkowicz) na mocy owego nieistniejącego dokumentu wolne są od wszelkich obciążeń, opłat i powinności (jak np. annony, opłaty menniczej i in.) oraz iż zostały mu nadane na prawach feudalnych. Wystawca zatwierdza tę przysięgę.

Świadkowie: Wernherus de Panwicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk de Kalow (Henricus), Pasko Rymbabe (Pasco), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermanus de Rimberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Peczko de Richinbach i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckibach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 249-250.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 539.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów