Rozmiar: 15909 bajtów

- 172 -

1355, 29 XI Świdnica (Swydnicz)

an st. Andree Abunde des Apostels

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herczoge in Slezie, Herre von Furstenberk und czur Swydnicz), ustanawia ordynację wyboru rady miejskiej w Świdnicy (Swydnicz) w ten sposób, że ma ona składać się z 6 rajców wybieranych na okres 1 roku na św. Marcina. Po upływie 1 roku przy udziale owych 6 rajców powinno być powołanych 6 innych. Nowi i starzy rajcy powinni ten urząd sprawować wspólnie przez 2 lata.

Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, sygn. 1355, 29 XI Świdnica.
Kopia: niem., tamże. Akta m. Świdnicy, nr 177, N. VI, s. 3-7; tamże, nr 327, s. 144-145; BU Wrocław, rkp. sygn. R. 2721, s. 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów