Rozmiar: 15909 bajtów

- 171 -

1355, 29 XI

Mikołaj, prezbiter, niegdyś pleban w Borkowie k. Kłodzka (Eckhardivilla), zaprotegowany przez rycerza Ottokara de Glubocz, zatwierdzony został na probostwo w kościele w Długopolu k. Bystrzycy Kłodzkiej (Langenaw) opróżnione przez plebana Jana, który za protekcją Hartunga de Nymans został zatwierdzony na stanowisko proboszcza w Borkowie, opróżnione przez proboszcza Mikołaja.

Wzmianka: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell, t. 1, s. 156.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów