Rozmiar: 15909 bajtów

- 177 -

1355, 2 XII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem st. Andree Apostoli

Konrad de Falkinhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Peczko i Jan (Johannes) de Waczendorf oraz Paweł (Paulus) i Jakub (Jacobus) bracia, synowie nieżyjącego Klausa z Kątów Wrocławskich (Ciaus de Kanth), sprzedali za 40 kóp groszy Mikołajowi z Nysy (Nicolaus de Nysa), mieszczaninowi wrocławskiemu, jego synom Maciejowi (Mathias) i Ottonowi (Otto) oraz ich spadkobiercom 7 1/2 łanów oczynszowanych w Królikowicach k. Wrocławia (Crolkowicz) wraz z sołectwem, dochodami i prawami, w tym z prawem alienacji, wolne od wszelkich obciążeń, jak annona, opłata mennicza i inne. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Herman Purgravis (Hermannus), Teodoryk de Blankinstein (Teodoricus), Franczko Radag, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Panczko Radag, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin) i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckibach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 249.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów