Rozmiar: 15909 bajtów

- 173 -

1355, 2 XII

proxima fer. quarta post diem st. Apostoli Andree

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Katarzyna (Katherina), wdowa po Hermanie Galaw (Hermannus), sprzedała Wernerowi de Owlog (Wernherus) i jego spadkobiercom 1 łan oczynszowany w Bukówku k. Środy Śl. (Buchwalt) w pobliżu młyna należącego do Chwalimierza k. Środy Śl. (Frankintal) ze wszystkimi przynależnościami, obciążeniami, dochodami i prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henslinus Schelindorf, rycerz, Henryk de Kalow (Henricus), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Mołnsdorf), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Paweł Dumelose (Paulus), Hanko z Krakowa (Cracouia), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckibach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 243 i 248.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 67a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów