Rozmiar: 15909 bajtów

- 178 -

1355, 3 XII, Norymberga (Nuremberg)

des nechsten donerstags noch st. Andres tag des h. zwelfboten

Ludwik Rzymianin, margrabia Brandenburgii (Ludowig ... Brandenburg), ogłasza rezygnację ze swych uprawnień, jakie posiadał w ziemi zgorzeleckiej (Gorlicz) oraz w mieście Lubaniu (Luban) i Żarach (Sarow), na rzecz swojego brata Ludwika starszego, palatyna reńskiego i księcia bawarskiego (Ludowig der elter pfallenczgrave bey Reyn und herczog in Bayern).

Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 101-102, nr 175.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów