Rozmiar: 15909 bajtów

- 182 -

1355, 13 XII, Norymberga (Nuremberg)

in die b. Lucie virginis

Ludwik Rzymianin (Ludowicus Romanus), margrabia bradenburski (Brandenaurgensis), wyraża zgodę na inkorporację księstw ¶l±skich oraz marchii budziszyńskiej (Budissinensis) i zgorzeleckiej (Gorlicensis) do Korony Czeskiej.

Regest: RBM, VI, 1, s. 108, nr 191.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów