Rozmiar: 15909 bajtów

- 183 -

1355, 13 XII, Norymberga (Norimberga)

in die b. Luciae virginis

Ruprecht starszy, komes, palatyn reński i książę Bawarii (Rupertus senior comes palatinus Rheni et dux Bavariae), wyraża zgodę, aby księstwa śląskie (Silesiae) oraz marchie budziszyńska (Budissinensis) i zgorzelecka (Gorlicensis) zostały inkorporowane do Korony Czeskiej (Bohemia).

Regest: RBM, VI, 1, s. 109, nr 193.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów