Rozmiar: 15909 bajtów

- 184 -

1355, 13 XII, Świdnica

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy, sprzedał 12 grzywien rocznego czynszu wolnego od wszelkich obciążeń z dochodów monopolu rozwożenia piwa.

Regest: Z.f.G. Schl., t. IX, 1, s. 88.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów