Rozmiar: 15909 bajtów

- 187 -

1355, 21 XII, Wrocław

Odpis dokumentu Henryka II z 1239, 26 VI, w sprawie darowizny klasztorowi w Henrykowie lasu zwanego Rudno (por. R. z. schl. Gesch., nr 537).

Wzmianka: W. Urban, Repertorium dokumentów w Archiwum Archidiecezjalnym, cz. III: Regesty dokumentów dotyczących parafii. Dokumenty klasztoru w Henrykowie, s. 138, nr 111.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów