Rozmiar: 15909 bajtów

- 190 -

1355, 28 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Innocentum

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Tomasz z Jastrzębiec k. Środy Śl. (Thomas de Falkinhayn) sprzedał Janowi zwanemu Marsteller (Johannes) i jego spadkobiercom 19 łanów, z których 4 są łanami folwarcznymi, a pozostałe oczynszowanymi, oraz połowę sołectwa we wsi Jastrzębce k. Środy Śl. (Falkinhayn) ze wszystkimi przynależnościami i prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Wernherus de Panowicz, Paszko Rymbab (Paschko), Henryk de Kalow (Henricus), Herman Purgravius (Hermannus), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus de Strachwicz), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budissin), i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus dc Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 21v-22.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 99.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów